top of page

Algemene Voorwaarden

Reservering / boeking 

Bij boeking wordt een boekingsbevestiging  en tevens  factuur verstuurd via de mail  met de naam van de hoofdboeker die verantwoordelijk is voor de boeking en betaling.  

De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar oud zijn en hij/zij is verplicht om  Klaralvenkanot volledige en correcte boekings- en contactgegevens te verstrekken. De boekingsbevestiging /factuur is tevens de overeenkomst tussen de hoofboeker en Klaralvenkanot.  

 

Op de factuur staat een overzicht van de geboekte diensten en/of producten  plus eventuele andere aanvullende afspraken met Klaralvenkanot. U kunt hierbij denken aan reservering voor overnachting, huur overige materialen, etc. 

 

De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het controleren van de boekingsbevestiging en/of factuur en informeert Klaralvenkanot bij eventuele fouten.  

 

Betaling 

Aanbetaling dient, na ontvangst van de  factuur , binnen 10 dagen  op de rekening van Klaralvenkanot te staan. Vermeld bij de betaling altijd het boekingsnummer en/of OCR-nummer. Houdt u er rekening meer dat er mogelijk wisselkoerskosten en/of transactiekosten in rekening worden gebracht. 

Betaling kan worden met overschrijvig via de bank of creditcard. 

Annulering 

 Annulering dient door de hoofdboeker telefonisch of per e-mail te geschieden. 

Bij annulering meer dan 60 dagen voor aankomstdatum wordt 20% van de boekingskosten in rekening gebracht. 

Bij annulering meer dan 30 dagen tot 15 dagen voor aankomstdatum wordt 50% van de boekingskosten in rekening gebracht. 

Bij annulering 14 dagen of minder voor aankomstdatum wordt 100% van de boekingskosten in rekening gebracht. 

 

Annuleringsverzekeringen vergoeden met in geval veel medische redenen de annuleringskosten, mochten er bijzondere persoonlijke omstandigheden plaatsvinden dan zullen wij zeker, vanuit coulance, altijd met de gast meedenken. 

 

Boeking wijzigen 

Een datumwijziging kan door de hoofdboeker tot 30 dagen voor aankomst gratis worden doorgevoerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien er geen beschikbaarheid is en/of de datumwijziging binnen 30 dagen van aankomst plaatsvindt, wordt de wijziging behandeld als een annulering. Overige wijzigingen zoals het toevoegen van personen en/of producten zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid. Neem hiervoor per e-mail of telefoon contact op met Klaralvenkanot.  

Wijzigingen worden door Klaralvenkanot bevestigd per e-mail, gewijzigde boekingsbevestiging en/of factuur. Vanaf dat moment is de wijziging definitief. Voor eventuele wijzigingen in het programma ter plaatse of wanneer extra vervoer nodig is, kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Persoonlijke gegevens 

Om uw boeking te verwerken ontkomen wij er niet aan een aantal van uw persosonlijke gegevens vast te leggen. Klaralvenkanot is dan ook verantwoordelijk voor de veilige en gestructureerde registratie van deze gegevens en verstrekking aan derden is uitgesloten.  

 

Bij het boeken en wanneer de aanbetaling heeft plaatsgevonden heeft de hoofdboeker akkoord gegeven op de geldende voorwaarden.  

 

 Gastverantwoordelijkheid 

 

 • Algemeen 

 Controleer de boekingsbevestiging en/of factuur om er zeker van te zijn dat deze de juiste gegevens bevat. Fouten moeten onmiddellijk aan Klaralvenkanot worden gemeld. De hoofdboeker zal zijn/haar medereizigers informeren over wat er geboekt is en informeren over de voorwaarden. De hoofdboekere dient zelf een verzekering af te sluiten, zoals een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en annuleringsverzekering. Houdt u hierbij rekening dat niet elke verzekering dezelfde dekking heeft binnen Europa. Neem voor de zekerheid voor uw vertrek contact op met uw verzekeringsmaatschappij. 

 

 • Verblijf 

 De gasten dienen de accommodatie met respect te behandelen en de algemene regels en instructies in acht te nemen. De gasten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan de accommodatie, het meubilair en de omgeving. Alleen het bij boeking opgegeven aantal personen mag in de accommodatie verblijven. Na het verblijf moet het verblijf bezemschoon worden achtergelaten. In elke accomodatie is beddengoed aanwezig. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt verzoeken wij u deze terzijde te leggen.  

 

Roken is verboden in alle accommodaties van Klaralvenkanot.  

 

Huisdieren zijn toegestaan Als u een huisdier wilt meenemen, dient u van te voren Klaralvenkanot telefonisch of per e-mail te informeren. Wij adviseren u om voor uw vertek naar Zweden het hondenpaspoort en vaccinaties te controleren op de geldende regels die van toepassing zijn binnen Zweden. 

 

Inchecken voor overnachting met fysieke aanwezigheid van ons is mogelijk tussen 14.30 en 19.30 uur. Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet tijdig kunt inchecken laat ons dit dan graag per telefoon weten zodat wij op de hoogte zijn van uw latere aankomst. 

 

Parkeren 

Parkeren op het terrein van Klaralvenkanot is op eigen risico. Opgelopen schade tijdens het verblijf valt buiten de aansprakelijkheid van Klaralvenkanot. 

 

Kano en kajaktochten. 

 Voor de kano en kajaktocht adviseren wij u passende kleding mee te nemen. Alle volwassenen in de groep moeten kunnen zwemmen en het dragen van  zwemvesten is tijdens de kanotochten verplicht. De gasten zijn verantwoordelijk voor het tijdig, intact en schoon terugbrengen van het gehuurde materiaal op de met u afgesproken locatie. De gasten  zijn verplicht schade te melden en de (reparatie)kosten te betalen.  

Verloren als mede beschadigde of gebroken materialen moeten worden betaald. Daar het om materialen gaat die moeilijk of zelfs geheel niet te repareren zijn wordt de gehele nieuwwaarde in rekening gebracht.  

 

Bij aanvang van een activiteit is de gast op de hoogte en verantwoordelijk voor de volgende punten. 

 • De gasten hebben op basis van de verstrekte informatie een passende inschatting gemaakt om de activiteit te kunnen uitvoeren. 

 • De gasten begrijpen en respecteert het Zweedse recht op publieke toegang. De gasten kunnen bijvoorbeeld door de autoriteiten worden veroordeeld tot schadevergoeding, boetes of gevangenisstraf als er brand uit de hand loopt, als er brand wordt aangestoken tijdens een brandverbod, of als er afval wordt achtergelaten.  

 • Voor kanoën en kajakken geldt dat kinderen van 15 jaar en jonger moeten worden begeleid door een volwassene. 

 

Verantwoordelijkheid/ Aansprakelijkheid Klaralvenkanot. 

 Klaralvenkanot zorgt ervoor dat de gasten voorafgaand aan alle kano en kajaktochten op de rivieren en meren een goede briefing krijgt. De briefing biedt de gasten  informatie over route, veiligheid op het water, Zweeds recht op publieke toegang, huidig ​​bosbrandrisico, enz.  

Alle activiteiten in deze natuurlijke omgeving zijn blootgesteld aan  weersomstandigheden. Regen, dooi en droogte kunnen leiden tot variabele waterstanden in de waterwegen waar de tochten van Klaralvenkanot plaatsvinden. Klaralvenkanot kan vanwege die externe factoren, waar zij geen invloed op hebben, wijzigingen toepassen in de aangeboden tochten. 

 

Karalvenkanot is niet aanprakelijk voor ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. 

 

 • Klachten 

 Indien de gasten een tekortkoming constateren in de uitvoering van de overeenkomst, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld, zodat er naar een passende oplossing kan worden gezocht. 

Klaralvenkanot zal de klacht beoordelen en alle inspanning leveren om dit naar tevredenheid op te losssen. Mocht de gast hier niet tevreden over zijn dan is het Zweedse recht van toepassing. 

 

 • Bereikbaarheid tijdens tochten 

 Klaralvenkanot voelt zich verantwoordelijk voor zijn gasten op het water en is ten alle tijden bereikbaar voor hulp en ondersteuning. Gegevens voor deze bereikbaarheid zijn terug te vinden op de instructie/routekaart. 

 

Dag/Meerdaagse tochten zonder reservering of boeking 

 Voor dag/meerdaagse tochten zonder boeking of reservering wordt ter plaatse een overeenkomst opgesteld met een verwijzing naar de  algemene voorwaarden. 

 

In deze overeenkomst staan de volgende vermeldingen; persoonlijke gegevens  van de hoofdboeker en gehuurde  aantal(len) gehuurde kano(´s) of kajak (´s), eventueel mee gehuurde accessoires & transportkosten. 

 • Kano en kajaktochten. 

 Voor de kano en kajaktocht adviseren wij u passende kleding mee te nemen. Alle volwassenen in de groep moeten kunnen zwemmen en het dragen van  zwemvesten is tijdens de kanotochten verplicht. De gasten zijn verantwoordelijk voor het tijdig, intact en schoon terugbrengen van het gehuurde materiaal op de met u afgesproken locatie. De gasten  zijn verplicht schade te melden en de (reparatie)kosten te betalen.  

Verloren als mede beschadigde of gebroken materialen moeten worden betaald. Daar het om materialen gaat die moeilijk of zelfs geheel niet te repareren zijn wordt de gehele nieuwwaarde in rekening gebracht.  

 

Bij aanvang van een activiteit is de gast op de hoogte en verantwoordelijk voor de volgende punten. 

 • De gasten hebben op basis van de verstrekte informatie een passende inschatting gemaakt om de activiteit te kunnen uitvoeren. 

 • De gasten begrijpen en respecteert het Zweedse recht op publieke toegang. De gasten kunnen bijvoorbeeld door de autoriteiten worden veroordeeld tot schadevergoeding, boetes of gevangenisstraf als er brand uit de hand loopt, als er brand wordt aangestoken tijdens een brandverbod, of als er afval wordt achtergelaten.  

 • Voor kanoën en kajakken geldt dat kinderen van 15 jaar en jonger moeten worden begeleid door een volwassene. 

 

 • Verantwoordelijkheid/ Aansprakelijkheid Klaralvenkanot. 

 Klaralvenkanot zorgt ervoor dat de gasten voorafgaand aan alle kano en kajaktochten op de rivieren en meren een goede briefing krijgt. De briefing biedt de gasten  informatie over route, veiligheid op het water, Zweeds recht op publieke toegang, huidig ​​bosbrandrisico, enz.  

Alle activiteiten in deze natuurlijke omgeving zijn blootgesteld aan  weersomstandigheden. Regen, dooi en droogte kunnen leiden tot variabele waterstanden in de waterwegen waar de tochten van Klaralvenkanot plaatsvinden. Klaralvenkanot kan vanwege die externe factoren, waar zij geen invloed op hebben, wijzigingen toepassen in de aangeboden tochten. 

 

Karalvenkanot is niet aanprakelijk voor ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. 

 • Klachten 

 Indien de gasten een tekortkoming constateren in de uitvoering van de overeenkomst, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld, zodat er naar een passende oplossing kan worden gezocht. 

Klaralvenkanot zal de klacht beoordelen en alle inspanning leveren m dit naar tevredenheid op te losssen. Mocht de gast hier niet tevreden over zijn dan is het Zweedse recht van toepassing. 

 

Bereikbaarheid tijdens tochten 

 Klaralvenkanot voelt zich verantwoordelijk voor zijn gasten op het water en is ten alle tijden bereikbaar voor hulp en ondersteuning. Gegevens voor deze bereikbaarheid zijn terug te vinden op de instructie/routekaart. 

bottom of page